Legea 544 privind liberul acces la informatiile de interes public

Hotarare 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei

Conducerea OCPI Gorj

Persoana desemnata sa indeplineasca activitatea de informare si relatii publice prevazuta de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Modalitati de contestare a deciziei institutiei

Raportul OCPI Gorj pentru anul 2014 privind accesul la informatiile de interes public

Organigrama OCPI Gorj

Bugetul

Bilantul